Nygade Børnehave
Indhold
Velkommen til Nygade Børnehave
sommerferie lukket i uge 29-30
Personale
Billeder
Forældrebestyrelse
Kontakt til grupperne
Laereplaner
Månedsplaner
Takster - forældrebetaling
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Nygade Børnehave
Nygade 48
6200 Aabenraa

Tlf.: 21335385
E-mail: pra@aabenraa.dk
Åbningstider
Børnegrupper
Mandag06:45 - 16:45
Tirsdag06:45 - 16:45
Onsdag06:45 - 16:45
Torsdag06:45 - 16:45
Fredag06:45 - 15:45
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen til Nygade Børnehave
genåbning af Nygade børnehave

Til alle forældre i Nygade børnehave Aabenraa, den 10.4.20

Så er der udmeldt en delvis genåbning af skoler og dagtilbud for de mindste børn, hvilket betyder at Nygade børnehave gradvis og kontrolleret genåbner.

Onsdag den 15 april er vi klar til at modtage børnehave – og vuggestuebørn, dog noget begrænset i antal og åbningstid. Kl. 6.45 – senest 15.00 . I småbørn gruppen opfordres der til afhentning inden sovetid.

Jeg håber I har en forståelse for at det vil være en gradvis og kontrolleret genåbning og vil derfor appellerer til jer forældre der arbejder hjemmefra eller har mulighed for at holde børnene hjemme her til at starte med. Udfordringen er stor med alle konkrete og sundhedsmæssige tiltag der skal etableres og med et meget begrænset personale pga. medarbejder i Særlig risikogruppe.

Forventninger til jer forældre:

· I bedes hurtigst muligt melde tilbage, hvem der kommer og en meget præcist tidpunkt på afleveringen.

· Hoveddøren til Nygade er låst og henvisning til at afleveringen vil ske på legepladsen eller med højst en forældre og Barn i garderoben. Der kan derfor være vente tid ved afleveringen pga. af de skærpede regler.

· Afleveringen skal ske så hurtigt som muligt og med besked om en afhentnings tidpunkt før kl. 15.

· Beskeder gives til personalet udenfor.

· Skiftetøj og ekstratøj tilpasses dagligt, og alle børn skal have rent tøj på hver dag.

· Hold børnene hjemme hvis der er de mindste sygdomstegn og i 48 timer som rask.

Forventninger til Nygade børnehave:

· De fysiske rammer inde og ude vil ved genåbning skulle bruges på nye og anderledes måder.

- At anvende fællesarealer på nye måder.

- At opdele udendørsarealer i zoner, så børne- og elevgrupper ikke leger sammen på kryds og tværs.

- At bruge børnehavens naturområde på Rugkoppel 236 ” Nødvej ” til de største børnehavebørn.

Brugen af de fysiske rammer både inde og ude skal ligeledes sikre, at der kun indgår legetøj, der kan rengøres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

· Forholdsregler personalet skal følge:

- Fysisk kontakt skal så vidt muligt undgås,

- Børn skal så vidt muligt blive i samme gruppe.

- Børn skal oplæres i håndvask og håndsprit og faste rutiner indføres.

- Legetøj rengøres to gange dagligt.

- Alle overflader af sprittes flere gang dagligt.

Forældre sender senest på lørdag den 11.4 en sms på 21335385, om I gør brug af genåbningen i de tre dage, og tidspunkter om bringe/afhentning.

De forældre der ikke reagerer med henvendelsen bliver ringet op på Søndag/mandag.

Der vil komme yderligere informationer på tirsdag her over tabulex, når jeres tilbage meldinger er modtaget.

Fredag den 17.4 vil der komme informationer om tilmelding til uge 17-19.

Med venlig hilsen

Personalet i Nygade Børnehave.

Nygade børnehave - børn 0-6 år

Velkommen til Nygade Børnehave - børn 0-6 år

Nygade Børnehave ligger i Aabenraa midtby. Børnehaven er et aldersirtregrenet dagtilbud med børn i alderen 0 - 6 år. I Vuggestue 

afdelingen er der ialt 14 børn og i børnehave afdelingen  er der ialt 50 børn, så vi  betragtes som en mindre dagtilbud med et

 miljø, hvor alle kender hinanden og hvilket giver meget nærhed og trykhed for barnet.

Vi er kendt for at udfordre børnene med at komme ud i naturen og lokalsamfundet med vores bus, cykler og gåture og på den måde

skabe et indhold af sport og bevægelse, hvori læg og læring indgår.

Vi vil også det gode forældresamarbejde som vi mener opnås bedst med indsigt og forståelse for forældrenes kulturel baggrund

 samt indsigt i familiens vilkår og trivsel. Overordnede fokus på dette er det forebyggende arbejde, som vi mener opnås bedst med

respekt,  indsigt og forståelse for børns/forældrenes sociale og kulturel baggrund, samt indsigt i forældrenes vilkår og trivsel. 

Vi gøre alt for at skabe en god trivsel i børnehaven, så børn og forældre føler at der oser af åbenhed og medmenneskelighed.

Børnehaven har egen bus, som bruges dagligt til ture ud af huset f. eks. til vores skovlegeplads og til den øvrige natur der findes i

omegnen af Aabenraa.

Børnene vil opleve faste aktiviteter i huset, som morgengymnastik, ture i skov og på strand. Aktiviteterne tilpasset årstiden. Vores

beliggenhed i centrum af Aabenraa, giver os muligheder i gå afstand til museum, bibliotek, hal, havn, gågade m.v..

Vi har en lækker legeplads som er en rigtig oase midt i Aabenraa.

Børnehaven går op i motion og sundhed, derfor er børnene meget udenfor i løbet af dagen. Vi opfordrer forældrene til sunde madpakker.

SYN FOR SAGEN: Aabenraa kommune har lavet en video hvor mange af billederne er fra Nygade børnehave og deres aktiviteter: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=__kCRKOPHSoNygade børnehave - 0-6 års dagtilbud.
Nygade børnehave startede i år 2018  som et aldersintegreret dagtilbud med plads med 14 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. 
Den 1.8.18 startede vi også op med et samarbejde med dagplejen, hvor Nygade vuggestuegruppe bliver et tilbud til forældre med børn i
 dagpleje, hvis  der er sygdom og andet fravær i barnets dagpleje.